Regeling vervallen per 31-12-2020

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Legesverordening Amstelveen 2020

Geldend van 30-12-2019 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Legesverordening Amstelveen 2020
Citeertitel Legesverordening Amstelveen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Legesverordening Amstelveen 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-63141 exb-2019-63142 exb-2019-63143 exb-2019-63144 exb-2019-63145 exb-2019-63146

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 7 van de Gemeentewet
  5. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2019 31-12-2020 nieuwe regeling

11-12-2019

gmb-2019-318902

Z19-075903