Participatie -en inspraakverordening gemeente Utrecht

Geldend van 30-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatie -en inspraakverordening gemeente Utrecht
Citeertitel Participatie -en inspraakverordening gemeente Utrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-63134

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2019 Vervangt de participatie- en inspraakverordening uit 2013

21-11-2019

gmb-2019-318869

Onbekend.