Regeling vervallen per 05-01-2017

Afvalstoffenverordening Langedijk 2010

Geldend van 04-03-2010 t/m 04-01-2017

Intitulé

Afvalstoffenverordening Langedijk 2010

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

besluit:

de volgende Afvalstoffenverordening vast te stellen

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 2 februari 2010.
De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,
J. van den Bogaerde