Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting kabels en leidingen (Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020)

Geldend van 28-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrechtse Heuvelrug
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de heffing en invordering van precariobelasting kabels en leidingen (Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020)
Citeertitel Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-318541

2019-186h