Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019

Geldend van 30-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijstand onder verband van hypotheek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019
Citeertitel Participatiewet Bernheze 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels bijstand onder verband van hypohteek en/of verpanding Participatiewet Bernheze 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 48 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2019 Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-318334

Onbekend.