Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financien en economie
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Bijlage I vo verontreinigingsheffing jaar 2024 Bijlage II vo verontreinigingsheffing jaar 2024 Toelichting vo verontreinigingsheffing jaar 2024

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet alle onderdelen van de bijlagen I en II tonen even duidelijk, daarom zijn ze tevens als pdf-bestand opgenomen. De datum met ingang van de heffing is 1 januari 2024

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2023 art. 1, 19, bijl. I en toelichting

15-11-2023

wsb-2023-15362

1963800
05-01-2023 14-12-2023 art. 17, 19, toelichting

16-11-2022

wsb-2022-14487

1904025
30-12-2021 05-01-2023 art. 1, 18, 19, bijl. I

24-11-2021

wsb-2021-15477

1804994
28-12-2019 30-12-2021 nieuwe regeling

18-12-2019

wsb-2019-13569

1589592