BELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels

Geldend van 27-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling BELEIDSREGEL geveltuinen en boomspiegels
Citeertitel 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: geveltuinen en boomspiegels
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2019 Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-318000

Onbekend.