Verordening op de watersysteemheffing

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de watersysteemheffing
Citeertitel Verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financien en economie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 117 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum met ingang van de heffing is 1 januari 2024

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2023 art. 4, 6, 8, 10

15-11-2023

wsb-2023-15363

1963800
05-01-2023 14-12-2023 art. 4, 10

16-11-2022

wsb-2022-14489

1904025
30-12-2021 05-01-2023 art. 4, 6, 8, 10

24-11-2021

wsb-2021-15476

1804994
29-12-2020 30-12-2021 art. 4, 6, 8, 10

18-11-2020

wsb-2020-14348

1701044
28-12-2019 29-12-2020 nieuwe regeling

18-12-2019

wsb-2019-13566

1589592