Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020

Geldend van 28-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 220 van de Gemeentewet
  3. artikel 220a van de Gemeentewet
  4. artikel 220b van de Gemeentewet
  5. artikel 220c van de Gemeentewet
  6. artikel 220d van de Gemeentewet
  7. artikel 220e van de Gemeentewet
  8. artikel 220f van de Gemeentewet
  9. artikel 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-01-2021 Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-317531

Onbekend.