Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020

Geldend van 28-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020’
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019 01-01-2021 Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-317435

Onbekend.