Algemene plaatselijke verordening West Betuwe

Geldend van 20-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening West Betuwe
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening West Betuwe
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 149a van de Gemeentewet
 3. artikel 151a van de Gemeentewet
 4. artikel 151b van de Gemeentewet
 5. artikel 151c van de Gemeentewet
 6. artikel 151d van de Gemeentewet
 7. artikel 154 van de Gemeentewet
 8. artikel 154a van de Gemeentewet
 9. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 10. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 11. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 12. § 3a van de Drank- en Horecawet
 13. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 15. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 16. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 17. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. § 3a van de Drank- en Horecawet
 19. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 20. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 21. artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s
 22. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2023 hoofdstuk 3, afdeling 1, 2, 3, 4, paragraaf 3.1, 3.2, 3.3, artikel 2:10, 2:11, 2:50a, 2:60, 2:73a, 3:1, 3.2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 4:13, 5:10, 5:12, 5:15, 5:24, 5:28, 6:1

20-12-2022

gmb-2023-25637

2022/151
04-06-2022 20-01-2023 artikel 2:79

31-05-2022

gmb-2022-251651

527001
09-11-2021 04-06-2022 aanhef, afdeling 5, 9, artikel 1:1, 1:2, 2:6, 2:10, 2:11, 2:24, 2:25, 2:28, 2:28a, 2:28b, 2:29, 2:29a, 2:34a, 2:37, 2:38, 2:39, 2:48, 2:57, 2:67, 2:68, 2:75, 2:79, 4:6, 4:15, 5:2, 5:8, 5:9, 5:13, 5:14, 5:15, 5:17, 5:18, 5:22, 5:32, 5:36, 6:1

26-10-2021

gmb-2021-397059

GZDGWB/
25-12-2019 09-11-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-316617

Onbekend.