Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

Geldend van 25-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Koggenland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Koggenland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)
Citeertitel Legesverordening 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening op de heffing en invordering van Leges 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-316397

D19.009246