Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking is op 1-1-2016 in werking getreden. Deze was op www.overheid.nl geplaatst door Tribuut zelf. Dit had de gemeente Epe moeten zijn. Dat is hersteld met een tekstplaatsing. De bekendmaking in de Staatscourant heeft plaatsgevonden op 31-12-2015, nr. 41785 De raad van de gemeente Zutphen heeft op 8 juni 2020 over het voorstel voor de 2e wijziging van deze regeling beraadslaagd en geen toestemming verleend aan het college van Zutphen voor deze wijziging. De colleges van Apeldoorn, Epe, Lochem en Voorst hebben de 2e wijziging van deze regeling wel vastgesteld. Daarmee is voldaan aan de eis van artikel 29, eerste lid van deze regeling, waarin is bepaald dat een 2/3e meerderheid vereist is voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Op 1 januari 2023 treedt het college van Brummen toe tot de gemeenschappelijke regeling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Toetreding college van de gemeente Brummen

06-07-2022

gmb-2022-458314

457129
20-03-2021 01-01-2023 artt. 6, 11 en 15

21-04-2020

stcrt-2021-14265

119210
21-01-2020 20-03-2021 art. 3, 5, 11, 14, 33-37

17-12-2019

stcrt-2020-3965

Onbekend.
15-01-2020 21-01-2020 nieuwe regeling

31-03-2015

stcrt-2020-1172

Onbekend.