Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vijfheerenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent begraafplaatsen (Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vianen 2012, Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Leerdam en Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Zederik.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019 nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-316221

Onbekend.