Regeling vervallen per 22-07-2023

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 21-07-2023

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende:

de regionale afspraken die zijn gemaakt over toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2019;

B E S L U I T E N:

vast te stellen de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst 2020.

Twello, 17 december 2019

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

Ondertekening