Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent toekomstbestendig wonen (verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Rozendaal)

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rozendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent toekomstbestendig wonen (verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Rozendaal)
Citeertitel als verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Rozendaal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019 nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-315306

Onbekend.