Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Geldend van 10-03-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hillegom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.4, zevende lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  8. artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  9. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023 01-01-2023 hoofdstuk 5, 8, artikel 8, 14, toelichting

23-02-2023

gmb-2023-100981

Z-22-287694
21-12-2022 10-03-2023 Pre-ambule, artt. 1, 2, 4, 7 en 8

15-12-2022

gmb-2022-563390

Z-22-278382
12-06-2020 01-01-2020 21-12-2022 Artt. 8, 13

28-05-2020

gmb-2020-147358

Z-20-116473
01-01-2020 12-06-2020 nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-314624

Z-19-101845