Regeling vervallen per 03-03-2021

Huisvestingsverordening Waalre 2020-2023

Geldend van 31-12-2019 t/m 02-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalre
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Waalre 2020-2023
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Waalre 2020-2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 5 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 7 van de Huisvestingswet 2014
 4. artikel 9 van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 10 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 11 van de Huisvestingswet 2014
 7. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014
 8. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 9. artikel 14 van de Huisvestingswet 2014
 10. artikel 20 van de Huisvestingswet 2014
 11. artikel 21 van de Huisvestingswet 2014
 12. artikel 22 van de Huisvestingswet 2014
 13. artikel 24 van de Huisvestingswet 2014
 14. artikel 35 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019 03-03-2021 Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-314574

Onbekend.