Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020 (Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020)
Citeertitel Verordening dienstverlening aan derden gemeente Beesel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ‘Verordening dienstverlening aan derden Beesel’ en de Verordening tarieven dienstverlening aan derden Beesel, beide vastgesteld op 12 december 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-314541

Onbekend.