Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de aanwijzing van parkeerplaatsen inzake parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Lelystad 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende de aanwijzing van parkeerplaatsen inzake parkeerbelastingen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Lelystad 2020)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen Lelystad 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/384315/CVDR384315_1.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lelystad/633870/CVDR633870_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-314244

190018237