Regeling vervallen per 01-01-2022

Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 140 van de Gemeentewet
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2022 Nieuwe regeling

24-12-2019

stcrt-2019-71167

Onbekend.