Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Wet sociale werkvoorziening tevens het verlenen van een uitsluitend recht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012
  3. artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-313116

Z2019-11423 S2019-27186