Regeling vervallen per 01-01-2024

Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 december 2019;

gezien het voorstel van het college van 12 november 2019,

gelet op Wet publieke gezondheid (Wpg);

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

de ‘Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023’ getiteld ‘Met gezond verstand’, vast te stellen.

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

de griffier,

[Cel 2]

de voorzitter,

[Rij 2]

[Cel 1]

       

[Cel 2]

 

[Rij 3]

[Cel 1]

drs. F.E.H.M. Backerra

 

[Cel 2]

drs. W. van Hees