Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 Nieuwe regeling

20-09-2012

Krant PZC

Onbekend.