Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening reinigingsheffingen 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (Verordening reinigingsheffingen 2020)
Citeertitel Verordening reinigingsheffingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsheffingen 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-312068

zaaknummer 3301