Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020)

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Lopik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020)
Citeertitel Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311923

Onbekend.