Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden 2020)
Citeertitel Verordening marktgelden 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2019 van de voormalige gemeenten Woudrichem, Werkendam en Aalburg. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311862

Onbekend.