Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Zandvoort 2020

Geldend van 24-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Zandvoort 2020
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Zandvoort 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019 01-01-2021 Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311617

2019786599