Regeling vervallen per 03-02-2020

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling niet-productieve investeringen water 2020 (internationale doelen)

Geldend van 13-01-2020 t/m 02-02-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling niet-productieve investeringen water 2020 (internationale doelen)
Citeertitel Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 2020(internationale doelen)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2020 03-02-2020 Nieuwe regeling

17-12-2019

prb-2019-8320

19435178