Regeling vervallen per 23-05-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gedrag ambtenaren (Gedragscode integriteit gemeente Lelystad 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 22-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent gedrag ambtenaren (Gedragscode integriteit gemeente Lelystad 2020)
Citeertitel Gedragscode integriteit gemeente Lelystad 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode integriteit Gemeente Lelystad 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 23-05-2024 nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-310611

190018244