Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid (Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiderdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp houdende regels omtrent gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid (Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020)
Citeertitel Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. artikel 26 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019 01-01-2023 nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-310412

Z024ECF409A