Regeling vervallen per 01-12-2021

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over watertoeristenbelasting 2020 (Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020)

Geldend van 25-12-2019 t/m 30-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over watertoeristenbelasting 2020 (Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020)
Citeertitel Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2020.
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening watertoeristenbelasting gemeente Zutphen 2019.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019 01-12-2021 Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-310179

151454