Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over toeristenbelasting 2020 (Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020)

Geldend van 30-04-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over toeristenbelasting 2020 (Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2020)
Citeertitel Verordening toeristenbelasting gemeente zutphen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verodening vervangt de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2019

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2020 01-01-2021 Art. 6

20-04-2020

gmb-2020-107316

160343
25-12-2019 30-04-2020 Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-310173

151454