Regeling vervallen per 03-03-2022

Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat (Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 02-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent ondermandaat (Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)
Citeertitel Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Omgevingsdienst%20Midden-%20en%20West-Brabant/CVDR627763/CVDR627763_1.html
  5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Omgevingsdienst%20Midden-%20en%20West-Brabant/CVDR627761/CVDR627761_1.html
  6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Omgevingsdienst%20Midden-%20en%20West-Brabant/CVDR627762/CVDR627762_1.html
  7. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant november juli 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 03-03-2022 nieuwe regeling

12-12-2019

bgr-2019-991

Onbekend.