Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën en economie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2021 Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-309304

Onbekend.