Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020

Geldend van 13-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020
Citeertitel Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2020 wijziging reglement

28-05-2020

gmb-2020-149306

z.36772
01-01-2020 13-06-2020 nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-308491

Z.32551