Regeling vervallen per 19-12-2019

Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Geldend van 19-12-2019 t/m 18-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Citeertitel Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/CVDR628859/CVDR628859_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2019 19-12-2019 nieuwe regeling

12-11-2019

stcrt-2019-70112

Onbekend.