Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Groningen en de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland houdende regels omtrent wijziging van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Groningen en de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland houdende regels omtrent wijziging van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-60774

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 41, vierde lid, van de Wet algemene regels herindeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2019 nieuwe regeling

31-10-2019

stcrt-2019-70106

Onbekend.