Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020’

Geldend van 18-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit tot vaststelling van de ‘Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020’
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. artikel 7.2, tweede lid, van de Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 2019. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

27-11-2019

wsb-2019-13202

Onbekend.