Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Son en Breugel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel
Citeertitel Algemene Subsidieverordening 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemene Subsidieverordening 2020
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2024 Nieuwe regeling

09-05-2019

gmb-2019-306323

19.4567