Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020
Citeertitel Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Someren/CVDR609397/CVDR609397_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-305011

Onbekend.