Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (Verordening rioolheffing gemeente Horst aan de Maas 2020)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 (Verordening rioolheffing gemeente Horst aan de Maas 2020)
Citeertitel Verordening rioolheffing gemeente Horst aan de Maas 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2017, vastgesteld op 22 december 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019 01-01-2022 nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-303420

2019.145b