Algemene plaatselijke verordening Westland 2019

Geldend van 05-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Westland 2019
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Westland 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Afdeling 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2022 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 2:28, 2:34a, 2:34c, 2:39, 2:48, 2:48a, 2:60, 2:71, 2:79, 2:81, 3:5, 3:13, 4:1, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:23, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:31a, 5:32, 5:34, afdeling 5

18-01-2022

gmb-2022-48349

21-0295820
06-02-2021 05-02-2022 artikel 2:11, 2:24, 2:25, 2:28, 2:29, 2:39, 2:44, 2:47a, 2:50b, 2:50c, 2:57, 2:65, 2:67, 2:72, 2:81, 3:4, 3:5, 4:13, 5:2, 5:3, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:13, 5:14, 5:15, 5:17, 5:18, 5:22, 5:32, 5:36, 6:5

19-01-2021

gmb-2021-27860

20-0290935
21-12-2019 06-02-2021 nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-303406

19-0083618