Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels over de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2020 (Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020)
Citeertitel Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolaansluitrecht gemeente Horst aan de Maas 2019, vastgesteld op 4 december 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-303392

2019.146f