Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening rioolheffing Peel en Maas

Geldend van 14-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening rioolheffing Peel en Maas
Citeertitel Verordening rioolheffing Peel en Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-303119

Onbekend.