Regeling vervallen per 06-07-2023

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent onttrekking, omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of woningvorming (Beleidsregels onttrekking, omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of woonvorming Westland 2019)

Geldend van 14-12-2019 t/m 05-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent onttrekking, omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of woningvorming (Beleidsregels onttrekking, omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of woonvorming Westland 2019)
Citeertitel Beleidsregels onttrekking, omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte of woonvorming Westland 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westland/CVDR625438/CVDR625438_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2019 06-07-2023 nieuwe regeling

05-12-2019

gmb-2019-302871

Onbekend.