Regeling vervallen per 20-05-2022

Provinciale beleidsregels salderen Provincie Zeeland

Geldend van 07-07-2021 t/m 19-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Provinciale beleidsregels salderen Provincie Zeeland
Citeertitel Beleidsregels salderen Provincie Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming
  3. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangen door Beleidsregels Natuurbescherming Zeeland 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021 20-05-2022 Art. 1, 10, 11, 12, 13,14 en 15 + toelichting

29-06-2021

prb-2021-5294

58846
02-07-2021 07-07-2021 Titel, Art. 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 12 + toelichting

29-06-2021

prb-2021-5204

58846
01-12-2020 02-07-2021 Art. 1, 9, 10, 11 en 12 en toelichting

24-11-2020

prb-2020-8853

20036410
11-09-2020 01-12-2020 Art. 1, 6. 6a en de toelichting

08-09-2020

prb-2020-6281

20200824
30-06-2020 11-09-2020 Art. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 en 12 en toelichting daarop

23-06-2020

prb-2020-4094

20018603
13-12-2019 30-06-2020 Nieuwe regeling

10-12-2019

prb-2019-8061

19434348