Algemene subsidieverordening Midden- Groningen 2019

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Midden-Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Midden- Groningen 2019
Citeertitel Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

27-06-2019

gmb-2019-301808

Onbekend.