Verordening Moerdijks Restauratie Fonds Gemeente Moerdijk

Geldend van 12-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Moerdijks Restauratie Fonds Gemeente Moerdijk
Citeertitel Verordening Moerdijks Restauratie Fonds
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2019 Nieuwe regeling

21-11-2019

gmb-2019-301211

Onbekend.