Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de afvalstoffen (Afvalstoffenverordening Haarlem 2019)

Geldend van 18-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlem houdende regels omtrent de afvalstoffen (Afvalstoffenverordening Haarlem 2019)
Citeertitel Afvalstoffenverordening Haarlem 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer
  2. artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer
  3. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
  4. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
  5. artikel 1 van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen
  6. artikel 2 van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen
  7. artikel 3 van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2021 artikel 7

27-05-2021

gmb-2021-191505

2021/212809
01-01-2020 18-06-2021 Art. 19a en 20

21-11-2019

gmb-2019-305269

2019/816209
12-12-2019 01-01-2020 Nieuwe regeling

21-11-2019

gmb-2019-299878

2019/355496